Nghị Định

Nghị định 50/2013/NĐ-CP quy định quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

1

Số hiệu: 50/2013/NĐ-CP Ngày ban hành: 14 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Nghị định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Nghị định 46/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về tranh chấp lao động

1

Số hiệu: 46/2013/NĐ-CP Ngày ban hành: 10 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Nghị định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Nghị định 44/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động

1

Số hiệu: 44/2013/NĐ-CP Ngày ban hành: 10 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Nghị định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Nghị định 39/2013/NĐ-CP tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

1

Số hiệu: 39/2013/NĐ-CP Ngày ban hành: 24 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Nghị định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Nghị định 29/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

1

Số hiệu: 29/2013/NĐ-CP Ngày ban hành: 08 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Nghị định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Nghị định 60/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

1

Số hiệu: 60/2013/NĐ-CP Ngày ban hành: 19 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Nghị định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Nghị định 48/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

1

Số hiệu: 48/2013/NĐ-CP Ngày ban hành: 14 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Nghị định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương

1

Số hiệu: 49/2013/NĐ-CP Ngày ban hành: 14 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Nghị định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT