Lệnh

Lệnh công bố Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam 2008

1

Số hiệu: 01/2008/L-CTN Ngày ban hành: 05 tháng 02 năm 2008 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC —— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Lệnh công bố Luật đặc xá 2007

1

Số hiệu: 16/2007/L-CTN Ngày ban hành: 05 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC —— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Lệnh công bố Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007

1

Số hiệu: 14/2007/L-CTN Ngày ban hành: 05 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC —– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Lệnh công bố Luật hóa chất 2007

1

Số hiệu: 15/2007/L-CTN Ngày ban hành: 05 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC —— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Lệnh công bố Luật thuế thu nhập cá nhân 2007

1

Số hiệu: 13/2007/L-CTN Ngày ban hành: 05 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC —— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Lệnh công bố Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2007

1

Số hiệu: 11/2007/L-CTN Ngày ban hành: 05 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC —— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Lệnh công bố Luật tương trợ tư pháp 2007

1

Số hiệu: 17/2007/L-CTN Ng

Lệnh công bố Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007

1

Số hiệu: 12/2007/L-CTN Ng