Lệnh

Lệnh công bố Luật di sản văn hóa sửa đổi năm 2009

1

Số hiệu: 08/2009/L-CTN Ngày ban hành: 29 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC —— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Lệnh công bố Luật quy hoạch đô thị 2009

1

Số hiệu: 06/2009/L-CTN Ngày ban hành: 29 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ———- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Lệnh công bố Luật điện ảnh sửa đổi năm 2009

1

Số hiệu: 07/2009/L-CTN Ngày ban hành: 29 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC —— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Lệnh công bố Luật quản lý nợ công 2009

1

Số hiệu: 05/2009/L-CTN Ngày ban hành: 29 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ———– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Lệnh công bố Luật lý lịch tư pháp 2009

1

Số hiệu: 04/2009/L-CTN Ngày ban hành: 29 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ———- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Lệnh công bố Luật sửa đổi các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009

1

Số hiệu: 15/2009/L-CTN Ngày ban hành: 29 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC —— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Lệnh công bố Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2009

1

Số hiệu: 13/2009/L-CTN Ngày ban hành: 29 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC —— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Lệnh công bố Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009

1

Số hiệu: 12/2009/L-CTN Ngày ban hành: 29 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC —— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT