Hướng Dẫn

Hướng dẫn 1803/HD-TLĐ năm 2013 về đóng đoàn phí công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

1

Số hiệu: 1803/HD-TLĐ Ngày ban hành: 29 tháng 11 năm 2013 Loại văn bản: Hướng dẫn Người ký: Đặng Ngọc Tùng TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ——- CỘNG HÒA

Hướng dẫn 2437/NHCS-TDNN thực hiện cho vay hộ nghèo xây dựng chòi phòng tránh lũ, lụt theo Quyết định 716/QĐ-TTg do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành

1

Số hiệu: 2437/NHCS-TDNN Loại văn bản: Hướng dẫn Ngày ban hành: 2012-07-13 Người ký: Dương Quyết Thắng NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Hướng dẫn 531/HD-TLĐ về tổ chức gặp mặt tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào dịp Sinh nhật Bác 19/5 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

1

Số hiệu: 531/HD-TLĐ Ngày ban hành: 20 tháng 04 năm 2012 Loại văn bản: Hướng dẫn Người ký: Vương Văn Việt TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ——– CỘNG HÒA

Hướng dẫn 266/HD-TLĐ về tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức lao động tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

1

Số hiệu: 266/HD-TLĐ Ngày ban hành: 02 tháng 03 năm 2012 Loại văn bản: Hướng dẫn Người ký: Hoàng Ngọc Thanh TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ——– CỘNG HÒA

Hướng dẫn 257/HD-TLĐ thi đua khen thưởng chuyên đề “Văn hoá – Thể dục, Thể thao” do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

1

Số hiệu: 257/HD-TLĐ Ngày ban hành: 01 tháng 03 năm 2012 Loại văn bản: Hướng dẫn Người ký: Hoàng Ngọc Thanh TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ——– CỘNG HÒA

Hướng dẫn 467/SXD-KTTH về trình tự, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, khu nhà ở, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp do Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long ban hành

1

Số hiệu: 467/SXD-KTTH Ngày ban hành: 15 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Hướng dẫn Người ký: Nguyễn Thế Truyền UBND TỈNH VĨNH LONG SỞ XÂY DỰNG ——- CỘNG HÒA

Hướng dẫn 211/HĐTVĐX thực hiện Quyết định 697/2010/QĐ-CTN về đặc xá năm 2010 do Hội đồng tư vấn đặc xá ban hành

1

Số hiệu: 211/HĐTVĐX Ngày ban hành: 04 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Hướng dẫn Người ký: Trương Vĩnh Trọng HỘI ĐỒNG TƯ VẤN ĐẶC XÁ ——- CỘNG HÒA XÃ

Hướng dẫn 1690/LĐTBXH-TTr tổ chức các hoạt động Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ TP. Hồ Chí Minh năm 2010 do Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1

Số hiệu: 1690/LĐTBXH-TTr Ngày ban hành: 10 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Hướng dẫn Người ký: Trần Trung Dũng ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ