Hiệp Ước

Chương trình Hành động giai đoạn 2007-2010 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Phi-líp-pin do Bộ ngoại giao ban hành.

1

Số hiệu: 45/2007/SL-LPQT Loại văn bản: Hiệp ước Ngày ban hành: 2007-08-09 Người ký: Phạm Gia Khiêm BỘ NGOẠI GIAO ******* Số: 45/2007/SL-LPQT

Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) cho Khu vực Thương mại Tự do ASEAN (AFTA)

1

Số hiệu: Khôngsố Ngày ban hành: 29 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Hiệp ước Người ký: *** HIỆP ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC

Hiệp ước biểu diễn và bản ghi âm (WPPT) (1996) với những tuyên bố đã được thông qua tại Hội nghị ngoại giao phê chuẩn hiệp ước và các quy định của Công ước Berne (1971) và Công ước Rome (1961) được viện dẫn trong hiệp ước này của WIPO

1

Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 20 tháng 12 năm 1996 Loại văn bản: Hiệp ước Người ký: *** HIỆP ƯỚC CỦA WIPO VỀ BIỂU DIỄN VÀ BẢN GHI ÂM (WPPT)

Hiệp ước quyền tác giả WIPO (WCT) năm 1996

1

Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 20 tháng 12 năm 1996 Loại văn bản: Hiệp ước Người ký: *** HIỆP ƯỚC CỦA WIPO VỀ QUYỀN TÁC GIẢ (WCT) (1996) VỚI CÁC

Hiệp ước về khu vực Đông Nam Á không vũ khí hạt nhân

1

Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 15 tháng 12 năm 1995 Loại văn bản: Hiệp ước Người ký: *** HIỆP ƯỚC VỀ KHU VỰC ĐÔNG NAM Á KHÔNG VŨ KHÍ HẠT