Hiệp Định

Hiệp định thương mại hàng hoá trong khuôn khổ Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Đông Nam Á và Ấn Độ

1

Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 13 tháng 08 năm 2009 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: *** HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HOÁ TRONGKH U ÔN KHỔH I ỆP

Hiệp định quá cảnh hàng hoá giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào

1

Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 13 tháng 03 năm 2009 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Vũ Huy Hoàng, Nam Viyaketh HIỆP ĐỊNH QUÁ CẢNH HÀNG HOÁ GIỮA CHÍNH

Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ Campuchia và Chính phủ Việt Nam

1

Số hiệu: khôngsố Ngày ban hành: 04 tháng 11 năm 2008 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Phạm Gia Khiêm, Hor NamHong HIỆP ĐỊNH QUÁ CẢNH HÀNG HÓA GIỮA CHÍNH

Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và người mang hộ chiếu công vụ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đô-mi-ni-ca-na

1

Số hiệu: 48/2007/SL-LPQT Ngày ban hành: 30 tháng 08 năm 2007 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Nguyễn Thị Hoàng Anh BỘ NGOẠI GIAO ******* Số: 48/2007/SL-LPQT Hà Nội ,

Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu đặc biệt giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ê-cu-a-đo

1

Số hiệu: 47/2007/SL-LPQT Ngày ban hành: 20 tháng 08 năm 2007 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Nguyễn Thị Hoàng Anh BỘ NGOẠI GIAO ******* Số: 47/2007/SL-LPQT Hà Nội ,

Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Hoa

1

Số hiệu: 99/2005/LPQT Ngày ban hành: 31 tháng 10 năm 2005 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Võ Hồng Phúc BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 99/2005/LPQT Hà Nội, ngày 31

Hiệp định về cơ chế giải quyết tranh chấp thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Trung Hoa

1

Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 29 tháng 11 năm 2004 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: *** HIỆP ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THUỘC HIỆP ĐỊNH

Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự

1

Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 29 tháng 11 năm 2004 Loại văn bản: Hiệp định Người ký: Lê Thế Tiệm, *** HIỆP ĐỊNH TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ HÌNH SỰ