Công Văn

Công văn 4353/VPCP-KTN triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết do Văn phòng Chính phủ ban hành

1

Số hiệu: 4353/VPCP-KTN Ngày ban hành: 30 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hữu Vũ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Công văn 3776/BGDĐT-VP hoãn thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết đề án 1928 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1

Số hiệu: 3776/BGDĐT-VP Ngày ban hành: 05 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Ngọc Phương BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ——- CỘNG HÒA XÃ

Công văn 2556/BNN-HTQT tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học về Campuchia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1

Số hiệu: 2556/BNN-HTQT Ngày ban hành: 04 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Kim Long BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——- CỘNG

Công văn 3031/TCHQ-TXNK xét miễn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

1

Số hiệu: 3031/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 04 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Việt Cường BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——– CỘNG HÒA

Công văn 3008/TCHQ-PC trả lời Công văn 01/CV-DTD do Tổng cục Hải quan ban hành

1

Số hiệu: 3008/TCHQ-PC Ngày ban hành: 03 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Việt Cường BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——– CỘNG HÒA

Công văn 3009/TCHQ-PC trả lời xử lý vi phạm do Tổng cục Hải quan ban hành

1

Số hiệu: 3009/TCHQ-PC Ngày ban hành: 03 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Việt Cường BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——– CỘNG HÒA

Công văn 4370/VPCP-KTN năm 2013 về bổ sung bến cảng chuyên dùng phục vụ khu công nghiệp Long Sơn vào Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển Đông Nam Bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành

1

Số hiệu: 4370/VPCP-KTN Ngày ban hành: 30 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hữu Vũ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Công văn 1313/UBND-NN đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” năm 2013 do tỉnh Bắc Giang ban hành

1

Số hiệu: 1313/UBND-NN Ngày ban hành: 30 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Bùi Văn Hải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ——- CỘNG HÒA