Công Điện

Công điện 179/CĐ-TTg năm 2014 đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 do Thủ tướng Chính phủ điện

1

Số hiệu: 179/CĐ-TTg Ng

Công điện 38/CĐ-BGTVT năm 2013 ứng phó bão số 6 do Bộ Giao thông vận tải điện

1

Số hiệu: 38/CĐ-BGTVT Ngày ban hành: 07 tháng 08 năm 2013 Loại văn bản: Công điện Người ký: Nguyễn Hoàng Huyến BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Công điện 2509/CĐ-CHHVN năm 2013 chủ động phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn do ảnh hưởng của cơn bão số 6 do Cục Hàng hải Việt Nam điện

1

Số hiệu: 2509/CĐ-CHHVN Ngày ban hành: 06 tháng 08 năm 2013 Loại văn bản: Công điện Người ký: BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM ——- CỘNG HÒA

Công điện 36/CĐ-BGTVT năm 2013 áp thấp nhiệt đới chuyển thành bão số 6 đang tiến vào đất liền do Bộ Giao thông vận tải điện

1

Số hiệu: 36/CĐ-BGTVT Ngày ban hành: 06 tháng 08 năm 2013 Loại văn bản: Công điện Người ký: Nguyễn Hoàng Huyến BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN CHỈ ĐẠO PCLB VÀ

Công điện 4777/CĐ-BYT năm 2013 triển khai công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 5 do Bộ Y tế điện

1

Số hiệu: 4777/CĐ-BYT Ngày ban hành: 05 tháng 08 năm 2013 Loại văn bản: Công điện Người ký: Nguyễn Anh Tuấn BỘ Y TẾ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Công điện 07/CĐ-BNN-TY tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm tại tỉnh biên giới giáp với Cam-Pu-Chia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1

Số hiệu: 07/CĐ-BNN-TY Ngày ban hành: 07 tháng 03 năm 2013 Loại văn bản: Công điện Người ký: Cao Đức Phát BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——– CỘNG

Công điện 02/CĐ-BTC năm 2013 tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm chủ động ngăn chặn tình trạng buôn lậu xăng dầu qua biên giới do Bộ Tài chính điện

1

Số hiệu: 02/CĐ-BTC Ngày ban hành: 01 tháng 03 năm 2013 Loại văn bản: Công điện Người ký: Nguyễn Công Nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Công điện 44/CĐ-BGTVT năm 2013 xây dựng báo cáo Ủy ban Kinh tế Quốc hội về tình hình kinh tế-xã hội do Bộ Giao thông vận tải ban hành

1

Số hiệu: 44/CĐ-BGTVT Ngày ban hành: 28 tháng 08 năm 2013 Loại văn bản: Công điện Người ký: Nguyễn Hồng Trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI