Công Điện

Công điện 179/CĐ-TTg năm 2014 đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 do Thủ tướng Chính phủ điện

1

Số hiệu: 179/CĐ-TTg Ng

Công điện 2509/CĐ-CHHVN năm 2013 chủ động phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn do ảnh hưởng của cơn bão số 6 do Cục Hàng hải Việt Nam điện

1

Số hiệu: 2509/CĐ-CHHVN Ngày ban hành: 06 tháng 08 năm 2013 Loại văn bản: Công điện Người ký: BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM ——- CỘNG HÒA

Công điện 36/CĐ-BGTVT năm 2013 áp thấp nhiệt đới chuyển thành bão số 6 đang tiến vào đất liền do Bộ Giao thông vận tải điện

1

Số hiệu: 36/CĐ-BGTVT Ngày ban hành: 06 tháng 08 năm 2013 Loại văn bản: Công điện Người ký: Nguyễn Hoàng Huyến BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN CHỈ ĐẠO PCLB VÀ

Công điện 4777/CĐ-BYT năm 2013 triển khai công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 5 do Bộ Y tế điện

1

Số hiệu: 4777/CĐ-BYT Ngày ban hành: 05 tháng 08 năm 2013 Loại văn bản: Công điện Người ký: Nguyễn Anh Tuấn BỘ Y TẾ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Công điện 07/CĐ-BNN-TY tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm tại tỉnh biên giới giáp với Cam-Pu-Chia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1

Số hiệu: 07/CĐ-BNN-TY Ngày ban hành: 07 tháng 03 năm 2013 Loại văn bản: Công điện Người ký: Cao Đức Phát BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——– CỘNG

Công điện 02/CĐ-BTC năm 2013 tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm chủ động ngăn chặn tình trạng buôn lậu xăng dầu qua biên giới do Bộ Tài chính điện

1

Số hiệu: 02/CĐ-BTC Ngày ban hành: 01 tháng 03 năm 2013 Loại văn bản: Công điện Người ký: Nguyễn Công Nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Công điện 44/CĐ-BGTVT năm 2013 xây dựng báo cáo Ủy ban Kinh tế Quốc hội về tình hình kinh tế-xã hội do Bộ Giao thông vận tải ban hành

1

Số hiệu: 44/CĐ-BGTVT Ngày ban hành: 28 tháng 08 năm 2013 Loại văn bản: Công điện Người ký: Nguyễn Hồng Trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Công điện 1316/CĐ-TTg năm 2013 tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong đợt nghỉ Lễ Quốc khánh và khai giảng năm học mới do Thủ tướng Chính phủ điện

1

Số hiệu: 1316/CĐ-TTg Ngày ban hành: 20 tháng 08 năm 2013 Loại văn bản: Công điện Người ký: Nguyễn Xuân Phúc THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ