Chỉ Thị

Chỉ thị 15/2013/CT-UBND tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

1

Số hiệu: 15/2013/CT-UBND Ngày ban hành: 25 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Ngô Hòa ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ——– CỘNG HÒA

Chỉ thị 01/CT-LĐTBXH năm 2013 đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành năm 2013, lập thành tích kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 – 11/6/2013) do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

1

Số hiệu: 01/CT-LĐTBXH Ngày ban hành: 18 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Phạm Thị Hải Chuyền BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Chỉ thị 07/2013/CT-UBND tăng cường biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

1

Số hiệu: 07/2013/CT-UBND Ngày ban hành: 17 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Lê Minh Trí ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ——-

Chỉ thị 04/CT-BGTVT năm 2013 nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng và theo dõi tình hình thi hành pháp luật về giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

1

Số hiệu: 04/CT-BGTVT Ngày ban hành: 11 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Đinh La Thăng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI

Chỉ thị 06/2013/CT-UBND tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2013

1

Số hiệu: 06/2013/CT-UBND Ngày ban hành: 04 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Lê Hoàng Quân ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ——-

Chỉ thị 02/2013/CT-UBND về quản lý xe đẩy tay bán hàng lưu động trên địa bàn tỉnh An Giang

1

Số hiệu: 02/2013/CT-UBND Ngày ban hành: 14 tháng 03 năm 2013 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Vương Bình Thạnh UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ——– CỘNG HÒA

Chỉ thị 10/2013/CT-UBND tăng cường giữ gìn trật tự, trị an và vệ sinh môi trường tại điểm tham quan, du lịch do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

1

Số hiệu: 10/2013/CT-UBND Ngày ban hành: 12 tháng 03 năm 2013 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Ngô Hòa ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ——– CỘNG HÒA

Chỉ thị 03/CT-TTg năm 2013 tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc hại do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1

Số hiệu: 03/CT-TTg Ngày ban hành: 05 tháng 03 năm 2013 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Hoàng Trung Hải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ