Chỉ Thị

Chỉ thị 04/CT-BGTVT năm 2013 nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng và theo dõi tình hình thi hành pháp luật về giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

1

Số hiệu: 04/CT-BGTVT Ngày ban hành: 11 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Đinh La Thăng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI

Chỉ thị 06/2013/CT-UBND tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2013

1

Số hiệu: 06/2013/CT-UBND Ngày ban hành: 04 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Lê Hoàng Quân ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ——-

Chỉ thị 02/2013/CT-UBND về quản lý xe đẩy tay bán hàng lưu động trên địa bàn tỉnh An Giang

1

Số hiệu: 02/2013/CT-UBND Ngày ban hành: 14 tháng 03 năm 2013 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Vương Bình Thạnh UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ——– CỘNG HÒA

Chỉ thị 10/2013/CT-UBND tăng cường giữ gìn trật tự, trị an và vệ sinh môi trường tại điểm tham quan, du lịch do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

1

Số hiệu: 10/2013/CT-UBND Ngày ban hành: 12 tháng 03 năm 2013 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Ngô Hòa ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ——– CỘNG HÒA

Chỉ thị 03/CT-TTg năm 2013 tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc hại do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1

Số hiệu: 03/CT-TTg Ngày ban hành: 05 tháng 03 năm 2013 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Hoàng Trung Hải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Chỉ thị 03/2013/CT-UBND tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

1

Số hiệu: 03/2013/CT-UBND Ngày ban hành: 03 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Hoàng Trọng Hải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ——- CỘNG HÒA

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2013 tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập do thành phố Hà Nội ban hành

1

Số hiệu: 10/CT-UBND Ngày ban hành: 02 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ——–

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất tại Công ty nông, lâm nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa và nông, lâm trường, trạm trại trên địa bàn thành phố Hà Nội

1

Số hiệu: 09/CT-UBND Ngày ban hành: 25 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Vũ Hồng Khanh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ——– CỘNG