Tình Huống Pháp Luật

Khi Ngân hàng tự ý bán tài sản thế chấp

estate

Theo phản ánh của ông Trương Nhân Tiến, người vay tiền, tài sản thế chấp là gần 29.000 m2 đất (trong đó có 400 m2 đất thổ cư) cùng một số tài