Các trường hợp được hoàn trả Thuế tiêu thụ đặc biệt

Ty Huu Doc Ngoc

redundancy 300x180 Các trường hợp được hoàn trả Thuế tiêu thụ đặc biệt
TTTĐB được hoàn trả trong các trường hợp sau đây:
– Hàng tạm nhập để tái xuất;
– Nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và lắp ráp cho sản phẩm xuất khẩu;
– Quyết toán thuế trong trường hợp chuyển đổi sở hữu, doanh nghiệp chấm dứt chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản hoặc hoạt động, và có TTTĐB nộp thừa; và
– Có quyết định hoàn TTTĐB ban hành bởi các nhà chức trách có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chịu những hoàn lại TTTĐB theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là một thành viên.

300x250 Các trường hợp được hoàn trả Thuế tiêu thụ đặc biệt

Cùng Danh Mục:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>