Các phương pháp tính Thuế Giá Trị Gia Tăng

Ty Huu Doc Ngoc

student sleeping on book1 Các phương pháp tính Thuế Giá Trị Gia Tăng
Có hai phương pháp được sử dụng để tính TGTGT, bao gồm phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp, cụ thể là:
+ Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ quy định về kế toán, hoá đơn và các tài liệu theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn và các tài liệu, và đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế;
+ Phương pháp tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng áp dụng đối với các trường hợp sau đây:
– các cá nhân và hộ kinh doanh không giữ sổ sách kế toán thích hợp;
– các tổ chức nước ngoài kinh doanh , cá nhân lại mà không có cơ sở thường trú tại Việt Nam không thực hiện đầy đủ các quy định về kế toán, hoá đơn và các tài liệu; và
– hoạt động kinh doanh vàng, bạc và đá quý.

300x250 Các phương pháp tính Thuế Giá Trị Gia Tăng

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty
Dịch vụ tư vấn thành lập văn phòng đại diện
Những yêu cầu đặt ra với người đại diện theo pháp luật và (Tổng) giám đốc của công ty TNHH hoặc CTCP...
Người nước ngoài có được làm dịch vụ môi giới và định giá bất động sản tại Việt Nam hay không?
Tổng giám đốc của một doanh nghiệp có được miễn xin cấp giấy phép lao động?
Có cần phải đăng ký cho tất cả các đối tượng Sở Hữu Trí Tuệ theo quy định của pháp luật về SHTT ở Vi...
Đối tượng sẽ được bảo vệ theo luật về Sở Hữu Trí Tuệ tại Việt Nam
Tổng giám đốc của một doanh nghiệp có được miễn xin cấp giấy phép lao động?

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>