Các phương pháp tính Thuế Giá Trị Gia Tăng

Ty Huu Doc Ngoc

student sleeping on book1 Các phương pháp tính Thuế Giá Trị Gia Tăng
Có hai phương pháp được sử dụng để tính TGTGT, bao gồm phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp, cụ thể là:
+ Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ quy định về kế toán, hoá đơn và các tài liệu theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn và các tài liệu, và đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế;
+ Phương pháp tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng áp dụng đối với các trường hợp sau đây:
– các cá nhân và hộ kinh doanh không giữ sổ sách kế toán thích hợp;
– các tổ chức nước ngoài kinh doanh , cá nhân lại mà không có cơ sở thường trú tại Việt Nam không thực hiện đầy đủ các quy định về kế toán, hoá đơn và các tài liệu; và
– hoạt động kinh doanh vàng, bạc và đá quý.

300x250 Các phương pháp tính Thuế Giá Trị Gia Tăng

Liên Quan Khác

Cùng Danh Mục:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>